CORPORATE

КОРПОРАТИВНО ВИДЕО ЗА SCALEFOCUS

 

Корпоративно „Recruitment“ видео за технологичната компания Tek Experts.
Целта на видеото е да послужи като мощно уръжие за нейния recruitment маркетинг.

“Момчетата са креативни и коректни. Участват активно в целия процес и може са се разчита на тях. Подхождат професионално и в същото време умеят да отпуснат обстановката около себе си и всеки да се наслаждава на снимките.“

-Цветелина Панчева / HR / Tek Experts

 

Pelicula

A modern theme for the film industry & video production