CORPORATE

КОРПОРАТИВНО ВИДЕО ЗА SCALEFOCUS

 

Корпоративно „Recruitment“ видео за технологичната компания Tek Experts.
Целта на видеото е да послужи като мощно уръжие за нейния recruitment маркетинг.

Pelicula

A modern theme for the film industry & video production