CORPORATE

КОРПОРАТИВНО ВИДЕО ЗА SVILOSA AD

Корпоративно видео, което заснехме за Свилоза АД, най-големият производител на целуоза в България. Видеото последява целата поточна линия по създаването на целузоза и бе заснето по случай 50-годишнината на компанията.

Pelicula

A modern theme for the film industry & video production