CORPORATE

КОРПОРАТИВНО ВИДЕО ЗА SCALEFOCUS

 

Корпоративно „Recruitment“ видео за най-голямата и успеша българска софтуерна компания Scale Focus.
Целта на видеото е да представи по забавен и увлекателен начин работата в SALESFORCE отдела на компанията, като така послужи като мощно уръжие за нейния recruitment маркетинг.

“Изключително креативни професионалисти, които в същото време са адаптивни спрямо очакванията и изискванията на клиента. Комуникацията с тях е плавна и всичко протича в уговорените срокове.“ – Деница Колева / HR / Sacalefocus

 

Pelicula

A modern theme for the film industry & video production