CORPORATE

КОРПОРАТИВНО ВИДЕО ЗА SCALEFOCUS

 

Корпоративно „Relocation“ видео за най-успешната българска софтуерна компания Scalefucus.
Целта на видеото е да информира служителите от различните филиали в София, Пловдив, Бургас и Варна за възможността да пътуват и временно да работят в някои от другите градове.

“Изключително креативни професионалисти, които в същото време са адаптивни спрямо очакванията и изискванията на клиента. Комуникацията с тях е плавна и всичко протича в уговорените срокове.“ – Деница Колева / HR / Sacalefocus

 

Pelicula

A modern theme for the film industry & video production